Båtbensin

På Rottem er det mulig å kjøpe bensin 98

tilgjengelig fra vår kortautomat ved hytte 1. 


Drivstoffstasjonen er åpen 24/7 og tar vanlig bankkort, Visa og Mastercard.